Connetors (1)View :   Sort :

1 Found 1 items

Westec Connecror
 view
Code : West
Westec Connecror
Westec Multipok Connector
เป็น Connector ที่รวมสายจำนวนหลายๆเส้นเข้าด้วยกัน
เพื่อสะดวกและง่ายในการติดตั้งเคลื่อนย้ายเครื่องจักร
หรือ แม้กระทั่งงานซ่อมบำรุง โดยจะมีจำนวนขั้วตั้งแต่
6-48 ขั้ว สามารถทนกระแสได้ถึง 16 A,35 A และ 80 A
ที่แรงดัน 500 Volt

Quantity :1
Comments