Thickness Meter


1 Found 1 items

Automation Thickness Meter Quanix1200
 view
QUANIX 1200 เป็นมิเตอร์ที่เหมาะสมกับวัดความหนาของสารเคลือบที่อยูบนเหล็กโดยเฉพาะ เช่น งานป้องกันการกัดกร่อนของสี หรืองานทางด้านอุตสาหกรรมการต่อเรือ ฯลฯ ซึ่งมีความแม่นยำสูงในการวัดค่า พร้อมทั้งฟังก์ชันพิเศษต่างๆ เช่น การบันทึกค่าสุดท้ายที่ทำการวัด, ฟังก์ชันปิดเครื่องอัตโนมัติ เพื่อประหยัดพลังงานและด้วยการแสดงผลบนจอ LCD แบบดิจิตอลยิ่งทำให้การใช้งานง่ายมากยิ่งขึ้น โดยมีช่วงการวัดตั้งแต่ 0-2000 ûm หรือ 0-80 mil สะดวกต่อการใช้งานและพกพาเนื่องจากมีการออกแบบให้เซนเซอร์อยู่ติดกับตัว เครื่อง, ขนาดเล็ก, น้ำหนักเบา, ไม่ต้องต่อสาย ของแหล่งจ่ายไฟเพราะใช้แบตเตอรี่ 9 V เพียง 1 ก้อนเท่านั้น

Quantity :1
Comments