Mica Band Heater / ฮีตเตอร์รัดท่อ

เป็นฮีตเตอร์ที่ให้ความ ร้อนได้ดี เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมพลาสติกหรือชิ้นงานที่มีรูปทรงกระบอก วัสดุทำจากเหล็กซิ้ง,สแตนเลส304 และ ทองเหลือง อายุการใช้งานนานปลอดภัย
Comments