Cartridge Heater / ฮีตเตอร์แท่ง

เป็นฮีตเตอร์ที่ทำความ ร้อนได้สูง ในเนื้อที่จำกัด เหมาะกับการให้ความร้อนกับชิ้นงานโลหะ เช่น แม่พิมพ์ เครื่องรีด เครื่องตัด รวมถึงการอุ่น หรือต้มของเหลวต่าง อายุการใช้งานนานปลอดภัย
Comments