จำหน่าย TAiE Temperature control Micro computer Process controller เครื่องควบคุมอุณหภูมิ Temp Control Ohkura Hybrid Paperless Recorder เครื่องบันทึกค่าอุณหภูมิ Brainchild DataLogger Kyotto Solid state Relay โซลิตสเตตรีเลย์   SmartsDaq.com  เครื่องบันทึกค่า Cikachi Timer   Acim Counter Adtek Digital Panel meter  อุปกรณ์ไฟฟ้าโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งปลีก-ส่ง

ProMotion of Month
Toho Hybrid Recorder TRM1006C0000
Price 54,000.00
Special 38,079.00
sold
VR06-4000-010-140     Brainchild Colour Paperless Recorder VR06-4000-010-140
Price 65,550.00
Special 29,999.00
sold
Price 4,000.00
Special 1,999.00
sold
Price 4,800.00
Special 2,879.00
sold
Price 4,800.00
Special 2,879.00
sold
Price 2,900.00
Special 2,059.00
sold
Price 3,990.00
Special 3,120.00
sold
Price 3,870.00
Special 2,749.00
sold
sold
บริษัท ออโตมอร์ จำกัด ๕๑/๘๔๙ หมู่ที่ ๒ ซ.ลำลูกกา๑๓ ถ.ลำลูกกา ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี ๑๒๑๓๐
โทรศัพท์ ๐-๒๙๙๕-๕๕๗๒ โทรสาร ๐-๒๙๙๕-๕๕๗๓ มือถือ ๐๖-๓๔๒๑-๐๘๐๐ 
Automore co.,ltd. 51/849 Moo 2 Soi Lamlukka13, Lamlukka rd., Kukot, Lamlukka, Pathumthani, Thailand 12130
Tel.0-2995-5571-2 Fax. 0-2995-5573 Mobile. 06-3421-0800 
http://www.thaimeter.com E-mail: sales@thaimeter.com เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 0135550035129


Subpages (20): Brand Download Gauge Heater Mica Band Heater / ฮีตเตอร์รัดท่อ Cartridge Heater / ฮีตเตอร์แท่ง Ceramic Heater / ฮีตเตอร์เซรามิค Finned Heater / ฮีตเตอร์ครีบ Immersion Heater/ฮีตเตอร์จุ่มของเหลว Infrared Heater / ฮีตเตอร์อินฟราเรด Mica Strip Heater / ฮีตเตอร์แผ่น Tubular Heater / ฮีตเตอร์ท่อ Accessories -Band Heater -Cartride Heater -Tibular Heater -Blanket ceramic fiber -Board ceramic fiber -Bobbin heater -Cable heater -Cartridge heater Level Level Switch -สวิทช์ลูกลอย / Float Switch -Bypass level indicator -Cable floating all -Capacitive level switch Link module Fan / Cooling Module Motor Gear Motor panel meter Meter Smartsmeter.com Anemometer Calibrator Counter Meter SmartsCounter.biz Energy Meter Handheld Meter Multimeter Panel Meter Power Meter Scope Meter Thickness Meter Timer PLC / HMI Programmable Logic Control (1) HMI Human Machine Interface (13) Programmable Logic Control/Human Machine Interface Process Controller SmartsController.com Mass Flow Controller Digital Indicating Controller Ph controller Temperature Controller TemperatureControl.biz Recorder/Datalogger/DAQ Paperless Recorder (9) Strip Chart Recorder (7) Hybrid Recorder SmartsRec.com (6) Recorder SmartsRecorder.com (1) Datalogger smartsDatalogger.com (12) Data Acquisition Modules SmartsDAQ.com (14) Relay/SCR/Power Contron SmartsRelay.com Protection Relay Safety Relay Solid State Relay Thyristor Power Regulator Sensor SmartsSensor.com Area Sensor Current Relay (CT) Current Transformer Door Sensor Rorary Encoder Fiber optic Sensor Flow Switch Flow Sensors Humidity Sensor Loadcell Magnetic/Reed Switch Pressure sensor Photoelectric Switch Proximity Switch Sensor Controller Transducer ThermoMeter Temperature Sensor Ultrasonic sensor Switching Power Supply SmartsPower.com AC/DC (1) DC/DC (0) DC/AC (0) Terminal Block / Connectors Connetors Timer Analog/Digital Timer SmartsTimer.com Transducers / Transmitters / Converters SmartsTransmitter.com Current Transducer / Transmitter (0) Current Loop Transmitter (10) DC to Frequency ( D to F ) Transmitter (2) DC Transmitter (9) Frequency Transducer / Transmitter (0) Frequency to Frequency ( F to F ) Transmitter (5) Frequency to DC ( F to D ) Transmitter (2) Flow transmitter (0) Humidity & Temperature Transmitter (1) Math Function Transmitter (2) Potentiometer Transmitter (7) Power Factor Transducer / Transmitter (0) Pressure Transmitter (0) Straingage Loadcell Transmitter (4) Temperature transmitter (14) VarHour Transducer / Transmitter (0) VAR Transducer / Transmitter (0) Voltage Transducer / Transmitter (0) WattHour Transducer / Transmitter (0) Watt Tranducer / Transmitter (0) DC Power Supply (1) Water Pollution pH/ORP Detector (0) Coulometer (0) Condutivity Cell (47) WATER POLLUTION เครื่องควบคุมอุณหภูมิ TAiE Digital Temperature Control Micro computer process temp controller Analog temperature control
Ċ
Thaimeter Automore,
May 5, 2009, 6:01 AM
Ċ
Thaimeter Automore,
May 20, 2009, 11:18 AM
Ċ
Thaimeter Automore,
May 20, 2009, 11:17 AM
Ċ
Thaimeter Automore,
May 20, 2009, 11:17 AM
Ċ
Thaimeter Automore,
May 20, 2009, 11:17 AM
Ċ
Thaimeter Automore,
May 20, 2009, 11:17 AM
Ċ
Thaimeter Automore,
May 20, 2009, 11:18 AM
Ċ
Thaimeter Automore,
May 20, 2009, 11:18 AM
Ċ
Thaimeter Automore,
May 20, 2009, 11:19 AM
Ċ
Thaimeter Automore,
May 20, 2009, 11:19 AM
Ċ
Thaimeter Automore,
May 20, 2009, 11:19 AM
Ċ
Thaimeter Automore,
May 20, 2009, 11:20 AM
Ċ
Thaimeter Automore,
May 20, 2009, 11:20 AM
Ċ
Thaimeter Automore,
May 20, 2009, 11:20 AM
Ċ
Thaimeter Automore,
May 20, 2009, 11:21 AM
Ċ
Thaimeter Automore,
May 20, 2009, 11:22 AM
Ċ
Thaimeter Automore,
May 20, 2009, 11:22 AM
Ċ
Thaimeter Automore,
May 20, 2009, 11:24 AM
Ċ
Thaimeter Automore,
May 20, 2009, 6:31 PM
Ċ
Thaimeter Automore,
May 20, 2009, 6:31 PM
Ċ
Thaimeter Automore,
May 20, 2009, 6:32 PM
Ċ
Thaimeter Automore,
May 20, 2009, 6:32 PM
Ċ
Thaimeter Automore,
May 20, 2009, 6:33 PM
Ċ
Thaimeter Automore,
May 20, 2009, 6:35 PM
Ċ
Thaimeter Automore,
May 20, 2009, 6:35 PM
Ċ
Thaimeter Automore,
May 20, 2009, 6:35 PM
Ċ
Thaimeter Automore,
May 20, 2009, 6:35 PM
Ċ
Thaimeter Automore,
May 20, 2009, 6:36 PM
Ċ
Thaimeter Automore,
May 20, 2009, 6:37 PM
Ċ
Thaimeter Automore,
May 20, 2009, 6:37 PM
Ċ
Thaimeter Automore,
May 20, 2009, 6:36 PM
Ċ
Thaimeter Automore,
May 20, 2009, 6:36 PM
Ċ
Thaimeter Automore,
May 20, 2009, 6:37 PM
Ċ
Thaimeter Automore,
May 20, 2009, 6:38 PM
Ċ
Thaimeter Automore,
May 20, 2009, 6:40 PM
Ċ
Thaimeter Automore,
May 20, 2009, 6:40 PM
Ċ
Thaimeter Automore,
May 20, 2009, 6:41 PM
Ċ
Thaimeter Automore,
May 20, 2009, 6:40 PM
Ċ
Thaimeter Automore,
May 20, 2009, 6:41 PM
Ċ
Thaimeter Automore,
May 20, 2009, 6:42 PM
Ċ
Thaimeter Automore,
May 20, 2009, 6:42 PM
Ċ
Thaimeter Automore,
May 20, 2009, 6:42 PM
Ċ
Thaimeter Automore,
May 20, 2009, 6:42 PM
Ċ
Thaimeter Automore,
May 20, 2009, 6:43 PM
Ċ
Thaimeter Automore,
May 20, 2009, 6:43 PM
Ċ
Thaimeter Automore,
May 20, 2009, 6:43 PM
Ċ
Thaimeter Automore,
May 20, 2009, 6:43 PM
Ċ
Thaimeter Automore,
May 20, 2009, 6:44 PM
Ċ
Thaimeter Automore,
May 20, 2009, 6:44 PM
Ċ
Thaimeter Automore,
May 20, 2009, 6:45 PM
Ċ
Thaimeter Automore,
May 20, 2009, 6:47 PM
Ċ
Thaimeter Automore,
May 20, 2009, 6:45 PM
Ċ
Thaimeter Automore,
May 20, 2009, 6:45 PM
Ċ
Thaimeter Automore,
May 20, 2009, 6:46 PM
Ċ
Thaimeter Automore,
May 20, 2009, 6:46 PM
Ċ
Thaimeter Automore,
May 20, 2009, 6:47 PM
Ċ
Thaimeter Automore,
May 20, 2009, 6:47 PM
Ċ
Thaimeter Automore,
May 20, 2009, 6:47 PM
Ċ
Thaimeter Automore,
May 20, 2009, 6:49 PM
Ċ
Thaimeter Automore,
May 20, 2009, 6:48 PM
Ċ
Thaimeter Automore,
May 20, 2009, 6:48 PM
Ċ
Thaimeter Automore,
May 20, 2009, 6:49 PM
Ċ
Thaimeter Automore,
May 20, 2009, 6:49 PM
Ċ
Thaimeter Automore,
May 20, 2009, 6:49 PM
Ċ
Thaimeter Automore,
May 20, 2009, 6:49 PM
Ċ
Thaimeter Automore,
May 20, 2009, 6:51 PM
Ċ
Thaimeter Automore,
May 20, 2009, 6:50 PM
Ċ
Thaimeter Automore,
May 20, 2009, 6:50 PM
Ċ
Thaimeter Automore,
May 20, 2009, 6:50 PM
Ċ
Thaimeter Automore,
May 20, 2009, 6:50 PM
Ċ
Thaimeter Automore,
May 20, 2009, 6:50 PM
Ċ
Thaimeter Automore,
May 20, 2009, 6:51 PM
Ċ
Thaimeter Automore,
May 20, 2009, 6:51 PM
Ċ
Thaimeter Automore,
May 20, 2009, 6:52 PM
Ċ
Thaimeter Automore,
May 20, 2009, 6:54 PM
Ċ
Thaimeter Automore,
May 20, 2009, 6:54 PM
Ċ
Thaimeter Automore,
May 20, 2009, 6:53 PM
Ċ
Thaimeter Automore,
May 20, 2009, 6:53 PM
Ċ
Thaimeter Automore,
May 20, 2009, 6:52 PM
Ċ
Thaimeter Automore,
May 20, 2009, 6:53 PM
Ċ
Thaimeter Automore,
May 20, 2009, 6:54 PM
Ċ
Thaimeter Automore,
May 20, 2009, 6:55 PM
Ċ
Thaimeter Automore,
May 20, 2009, 6:56 PM
Ċ
Thaimeter Automore,
May 20, 2009, 6:56 PM
Ċ
Thaimeter Automore,
May 20, 2009, 6:56 PM
Ċ
Thaimeter Automore,
May 20, 2009, 6:56 PM
Ċ
Thaimeter Automore,
May 20, 2009, 11:18 AM
Ċ
Thaimeter Automore,
May 20, 2009, 11:18 AM
Ċ
Thaimeter Automore,
May 20, 2009, 11:20 AM
Ċ
Thaimeter Automore,
May 20, 2009, 11:21 AM
Ċ
Thaimeter Automore,
May 20, 2009, 11:21 AM
Ċ
Thaimeter Automore,
May 20, 2009, 11:23 AM
Ċ
Thaimeter Automore,
May 20, 2009, 11:23 AM
Ċ
Thaimeter Automore,
May 20, 2009, 11:23 AM
Ċ
Thaimeter Automore,
May 20, 2009, 11:24 AM
Ċ
Thaimeter Automore,
May 20, 2009, 11:24 AM
Ċ
Thaimeter Automore,
May 20, 2009, 11:24 AM
Ċ
copal.pdf
(86k)
Thaimeter Automore,
May 20, 2009, 6:29 PM
Ċ
Thaimeter Automore,
May 20, 2009, 6:29 PM
Ċ
Thaimeter Automore,
May 20, 2009, 6:29 PM
Ċ
Thaimeter Automore,
May 20, 2009, 6:30 PM
Ċ
Thaimeter Automore,
May 20, 2009, 6:30 PM
Ċ
Thaimeter Automore,
May 20, 2009, 6:30 PM
Ċ
Thaimeter Automore,
May 20, 2009, 6:31 PM
Ċ
Thaimeter Automore,
May 20, 2009, 6:31 PM
Ċ
Thaimeter Automore,
May 20, 2009, 6:31 PM
Ċ
Thaimeter Automore,
May 20, 2009, 6:33 PM
Ċ
Thaimeter Automore,
May 20, 2009, 6:33 PM
Ċ
Thaimeter Automore,
May 20, 2009, 6:34 PM
Ċ
Thaimeter Automore,
May 20, 2009, 6:34 PM
Ċ
Thaimeter Automore,
May 20, 2009, 6:34 PM
Ċ
Thaimeter Automore,
May 20, 2009, 6:34 PM
Ċ
Thaimeter Automore,
May 20, 2009, 6:34 PM
Ċ
Thaimeter Automore,
May 20, 2009, 6:35 PM
Ċ
Thaimeter Automore,
May 20, 2009, 6:36 PM
Ċ
Thaimeter Automore,
May 20, 2009, 6:36 PM
Ċ
Thaimeter Automore,
May 20, 2009, 6:37 PM
Ċ
Thaimeter Automore,
May 20, 2009, 6:38 PM
Ċ
Thaimeter Automore,
May 20, 2009, 6:39 PM
Ċ
Thaimeter Automore,
May 20, 2009, 6:38 PM
Ċ
Thaimeter Automore,
May 20, 2009, 6:38 PM
Ċ
Thaimeter Automore,
May 20, 2009, 6:39 PM
Ċ
Thaimeter Automore,
May 20, 2009, 6:39 PM
Ċ
Thaimeter Automore,
May 20, 2009, 6:39 PM
Ċ
Thaimeter Automore,
May 20, 2009, 6:40 PM
Ċ
Thaimeter Automore,
May 20, 2009, 6:40 PM
Ċ
Thaimeter Automore,
May 20, 2009, 6:41 PM
Ċ
Thaimeter Automore,
May 20, 2009, 6:41 PM
Ċ
Thaimeter Automore,
May 20, 2009, 6:41 PM
Ċ
Thaimeter Automore,
May 20, 2009, 6:41 PM
Ċ
Thaimeter Automore,
May 20, 2009, 6:42 PM
Ċ
Thaimeter Automore,
May 20, 2009, 6:43 PM
Ċ
Thaimeter Automore,
May 20, 2009, 6:43 PM
Ċ
Thaimeter Automore,
May 20, 2009, 6:44 PM
Ċ
Thaimeter Automore,
May 20, 2009, 6:45 PM
Ċ
Thaimeter Automore,
May 20, 2009, 6:45 PM
Ċ
Thaimeter Automore,
May 20, 2009, 6:45 PM
Ċ
Thaimeter Automore,
May 20, 2009, 6:46 PM
Ċ
Thaimeter Automore,
May 20, 2009, 6:46 PM
Ċ
Thaimeter Automore,
May 20, 2009, 6:46 PM
Ċ
Thaimeter Automore,
May 20, 2009, 6:47 PM
Ċ
Thaimeter Automore,
May 20, 2009, 6:47 PM
Ċ
Thaimeter Automore,
May 20, 2009, 6:48 PM
Ċ
Thaimeter Automore,
May 20, 2009, 6:48 PM
Ċ
Thaimeter Automore,
May 20, 2009, 6:49 PM
Ċ
Thaimeter Automore,
May 20, 2009, 6:50 PM
ċ
Thaimeter Automore,
May 19, 2011, 11:42 AM
Ċ
Thaimeter Automore,
May 20, 2009, 6:51 PM
Ċ
Thaimeter Automore,
May 20, 2009, 6:52 PM
Ċ
Thaimeter Automore,
May 20, 2009, 6:52 PM
Ċ
Thaimeter Automore,
May 20, 2009, 6:54 PM
Ċ
Thaimeter Automore,
May 20, 2009, 6:55 PM
Ċ
Thaimeter Automore,
May 20, 2009, 6:55 PM
Ċ
Thaimeter Automore,
May 20, 2009, 6:55 PM
Ċ
Thaimeter Automore,
May 20, 2009, 6:55 PM
Ċ
Thaimeter Automore,
May 20, 2009, 6:56 PM