อินเวอร์เตอร์ปรับความเร็วรอบมอเตอร์ Inverter Multitek เครื่องแปลงค่าทางไฟฟ้า AC เป็นสัญญาณมาตรฐาน 4-20mA Transducer for Voltage,Current,Watt,Frequency

Subpages (20): Digital Counter, Digital Timer, Temperature Controller, Proximity Sensor - Autonics HMI Human Machine InterfaceTouch Screen Operator Panel (TouchWin proface xinje Thinget Fuji Hakko Hitech) KOYO โปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรลเลอร์ Programmable Logic Controller Kubler เอ็นโคดเดอร์ แบบแกนกลวง 8.3720 Hollow Shaft Encoder Kyotto Solid State Relay ,single phase SSR, three phase SSR, DC SSR, PCB SSR, heatsink Nemicon เอ็นโคดเดอร์ Encoder OEK : Heavy Duty Type OPN : Heavy Duty Type OSS : Small Standard Type OES : Small Industrial Type OEW2 : Advance Small Industrial Type คัปปลิ้งสำหรับเอ็นโคดเดอร์ Coupling Ohkura,Toho,Sigma,Shinko และ Brainchild Hybrid Recorder เครื่องบันทึกอุณหภูมิ บริการรับซ่อม เครื่องบันทึกอุณหภูมิ/สัญญาณอนาลอก PRelectronics SIGNALS THE BEST แหล่งจ่ายไฟ Power Supply เครื่องแปลงค่าอุณหภูมิ เป็นสัญญาณมาตรฐาน Transmitter and Controller PRODIGY เทอร์โมสตัท Thermostat Pro-face HMI Human Machine Interface จอแสดงผลแบบใช้การสัมผัสเพื่อควบคุม Touch Screen รีเลย์ควบคุมความเร็วรอบ Speed Control Relay เครื่องควบคุมให้โหลดของมอเตอร์สม่ำเสมอ Load Guard for Asynchronous Motors รีเลย์ใช้งานร่วมกับโฟโต้สวิตช์ MOFT Photo Electrics Amplifier โฟโต้สวิตช์รุ่นใช้ใยแก้วนำแสง EF Photo Switch EF รีเลย์ป้องกัน ( Protection Relay ) เอ็นโค๊ดเดอร์ ( Incremental Encoders ) มัลติมิเตอร์แบบอนาล็อก ( Analog Multimeter ) ลูกลอยและมิเตอร์บอกระดับของเหลว Float Level Indicator (Analog Output 4-20 mA.) เครื่องแสดงระดับแบบติดหน้าตู้ Bargraph Panel Meter สวิตช์ควบคุมระดับของแข็งแบบใบพัดหมุน Rotary Paddle Level Switch อุปกรณ์แสดงระดับของเหลวแบบแม่เหล็ก Level Indicator ( By Pass) สวิตช์ ความดันพร้อมจอแสดงผล Pressure Switch with Display เครื่องควบคุมความดัน Pressure Controller Crouzet เครื่องนับชั่วโมงทำงาน ไทเมอร์ Timer สวิตช์ ตรวจจับระดับของเหลวแบบใช้หลักการหักเหของแสง Refrective Optical Sensor ลูกลอยวัดระดับของเหลวแบบใช้งานหนัก Level Switch (Float Side Mounting) สวิตช์ เปิด/ปิดเนื่องจากแสง Twilight Switch เครื่องตรวจจับการเคลื่อนไหว Motion Detector เครื่องป้องกันไฟฟ้าดูด นาฬิกาตั้งเวลาควบคุมไฟทางเดินหรือบันได Staircase Lighting Time Switch เครื่องนับจำนวน สวิตช์ ลูกลอยพร้อมสายเคเบิ้ล Level Switch, Calbe Floating Ball สวิตช์ลูกลอยควบคุมระดับของเหลว Level Switch Control สวิตช์ลูกลอยควบคุมระดับ Level Switch สวิตช์ ลูกลอยสำหรับควบคุมระดับของเหลวแบบก้านสแตนเลส สวิตช์ตรวจจับการไหลแบบใบพาย สวิตช์ควบคุมระดับแบบคาปาซิทีฟ Capacitive Level Switch สวิทช์ควบคุมระดับของเหลวแบบลูกลอย ( Cable Float Level Switch ) สวิทช์ลูกลอย ( Float Switch ) อุปกรณ์ เสริมการใช้งานของแคลมป์มิเตอร์ Clamp Adaptors,Multi-Tran,Energizer ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ + แคลมป์วัดกระแส Digital Multimeter with AC/DC Open Clamp
Comments