ระบบการวัดระดับแบบกลไก Electromechanical Level อุปกรณ์แปลงสัญญาณระดับของเหลวเป็นสัญญาณ 4-20 mA. DC Level Transmitter

Comments