ตัวตรวจจับระดับของเหลว,ของแข็ง,เมล็ด,ผง Capacitive Level Switch เครื่องควบคุมระดับที่ใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ตรวจจับระดับ Level Controller

Comments