พร็อกซิมิตี้ชนิดวัดระยะทาง เอาต์พุต 4-20 mA/0-5V Induction Linear Sensor คาปาซิทีฟพร็อกซิมิตี้สวิตช์ Capacitive Proximity Switch

พร็อกซิมิตี้ชนิดวัดระยะทาง เอาต์พุต 4-20 mA/0-5V Induction Linear Sensor คาปาซิทีฟพร็อกซิมิตี้สวิตช์ Capacitive Proximity Switch
Comments