คาปาซิทีฟพร็อกซิมิตี้สวิตช์ TripleShield Capacitive Proximity Switch รีเลย์ใช้งานร่วมกับพร็อกซิมิตี้ชนิดนามัวร์ Namur Amplifier Relay

Comments