ดิจิตอล แคลมป์มิเตอร์ วัดได้ทั้ง AC/DC AC/DC Clamp Meter แคลมป์อะแดปเตอร์ใช้ต่อร่วมกับดิจิตอลมัลติมิเตอร์ Clamp Adaptor for Digital Multimeter

Comments